Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego
Internetowa rekrutacja kandydatów (IRK)
Rejestracja
Adres email:
Nie posiadam numeru PESEL:
PESEL:
PESEL pełni bardzo ważną rolę w systemie IRK. Zanim przejdziesz dalej, upewnij się, że jest poprawny.
Posiadam udokumentowane pochodzenie polskie:
Posiadam Kartę Polaka:
data ważności:
Format poprawnej daty to: DD-MM-RRRR
Posiadam kartę pobytu:
data ważności:
Format poprawnej daty to: DD-MM-RRRR
Hasło:
Powtórz hasło:
Przepisz słowo wyświetlone na rysunku:
Chcę legitymację: tak nie
Jeżeli nie masz jeszcze legitymacji studenckiej wybierz opcję TAK
Uzupełnij rodzaj zdawanej matury
Rodzaj matury:
Uzupełnij podstawowe dane osobowe
Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Format poprawnej daty to: DD-MM-RRRR
Płeć: kobieta mężczyzna
Obywatelstwo:
Obywatelstwo:
Telefony kontaktowe: Telefony ułatwią szybki kontakt z kandydatem, upewnij się że wprowadzone numery są poprawne
Prosimy o podawanie numeru telefonu z kodem kierunkowym.
W przypadku telefonów zagranicznych również z kodem kierunkowym kraju.
Telefon:
Telefon komórkowy:
Jestem cudzoziemcem
Jestem cudzoziemcem
Informacje o cudzoziemstwie
Zaznacz odpowiednią opcję:

Data osiedlenia:
Format poprawnej daty to: DD-MM-RRRR
Na podstawie:
Jako:
  • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA – Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, mogą podejmować i odbywać studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z tym że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.
  • posiadacze ważnej Karty Polaka
Deklaracja
Wyrażam zgodę

Bazus © Wszelkie prawa zastrzeżone 2005 - 2021 (v.1.10.63)